Շատ կարևոր ինֆորմացիա, զգուշացրեք բոլորին․․․Բանան գնելիս զգույշ եղեք, որ չվտանգեք Ձեզ

Շատ կարևոր ինֆորմացիա, զգուշացրեք բոլորին․․․Բանան գնելիս զգույշ եղեք, որ չվտա նգեք Ձեզ։Իսկ դուք գիտե՞ք, թե ինչ են նշանակում այս պիտա կները:

Սա շատ կարևոր ինֆորմացիա է, զգուշացրեք բոլորին:Համոզված ենք, որ բանանի վրա տեսել եք նմանա տիպ պիտակներ: Սակայն երբևէ հարց տվե՞լ եք կամ հետաքրքրվե՞լ եք, թե դրանք ինչ են նշանակում:

Եթե դրա վրա 4 նիշանի կոդ է,որը սկսվում է 3 կամ 4 թվով,ապա դա նշանակում է, որ մթերքն աճեցվել է ինտենսիվ գյուղատնտեսական սկզբունքով, այսինքն օգտագործվել են պեստիցիդներ և արհեստական սնուցում:

Եթե մթերքի վրա փակցված է 5 նիշանի կոդ, որը սկսվում է 9 համարով, ապա դա նշանակում է, որ մթերքն աճեցվել է ավանդական ճանապարհով, ինչպես որ արել են դա հազարամյակներ շարունակ: Այսօր աճե ցման այդ միջոցն անվանում են օրգանիկ, այլ կերպ ասած՝ առանց պեստի ցիդների և արհեստական հավելումների:

Եթե բանանի վրա փակցված է 5 նիշանի կոդ, որը սկսվում է 8 թվով, ապա դա նշանակում է, որ մթերքը գենետիկորեն մոդիֆիկացված է:

Оставьте комментарий